Die skoolwapen se simboliek

Die wiel simboliseer ontwikkeling en vooruitgang, terwyl elkeen van die speke 'n komponent van die opvoedingsideaal, soos geloof in God, patriotisme, arbeidsaamheid, volharding en moed verteenwoordig. Vir elkeen wat sulke deugde nastrewe, is 'n lourierkrans van oorwinning beskore. Die leuse 'Soek in die verlede' is in 'n stewige godsdienstige, historiese en kulturele fondament veranker.

Text Box: © Kopiereg HS Silverton 
GreetWave: Tuisblad/ Home Page
Text Box: Please visit our FB page for latest school activities by clicking on the link. 
Besoek asb ons FB blad vir die nuutste brokkies skoolnuus deur op die skakel te klik
16-Point Star: School SGB 
Elections  !!!

Tuesday 10 March 2015

18:00 in School Hall
Parents thank you for your support...
Vertical Scroll: Congratulations to ALL
Gr12_2014ís

92.3%
Pass Rate

Vertical Scroll: Congratulations to 
Thapelo
Malape
5 Distinctions
Gr12_2014