Die skoolwapen se simboliek

Die wiel simboliseer ontwikkeling en vooruitgang, terwyl elkeen van die speke 'n komponent van die opvoedingsideaal, soos geloof in God, patriotisme, arbeidsaamheid, volharding en moed verteenwoordig. Vir elkeen wat sulke deugde nastrewe, is 'n lourierkrans van oorwinning beskore. Die leuse 'Soek in die verlede' is in 'n stewige godsdienstige, historiese en kulturele fondament veranker.

Text Box: © Kopiereg HS Silverton 
GreetWave: Tuisblad/ Home Page
Text Box: Please visit our FB page for latest school activities by clicking on the link. 
Besoek asb ons FB blad vir die nuutste brokkies skoolnuus deur op die skakel te klik
Vertical Scroll: Congratulations to ALL
Gr12_2015ís

97.12%
Pass Rate

Vertical Scroll: Congratulations to 
Confidence Lekgau
3 Distinctions
Gr12_2015
Vertical Scroll: Parents please note!
Future communication will 
mostly be done via the
 COMMUNICATOR /

Ouers neem asb kennis!
Toekomstige kommunikasie 
sal hoofsaaklik geskied deur die COMMUNICATOR

Please click on the link below for the / Klik asb op die skakel hieronder vir die

 

SCHOOL COMMUNICATOR